Thép cuộn

So sánh sản phẩm 0
  • Chưa có sản phẩm
Giỏ hàng 0
  • Chưa có sản phẩm

Thép cuộn

Mã sản phẩm TC
0 VND
Số lượng
  • So sánh
  • Đánh giá sản phẩm
Thông tin tóm tắt sản phẩm

Thép cuộn Tròn, nhẵn có đường kính từ 6 mm - 8 mm -10mm

Thép cuộn


Tròn, nhẵn có đường kính từ 6 mm - 8 mm -10mm

Tính cơ lý của thép đảm bảo yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài, xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.