Thép cuộn

So sánh sản phẩm 0
  • Chưa có sản phẩm
Giỏ hàng 0
  • Chưa có sản phẩm

Thép cuộn

Mã sản phẩm TC
0 VND
Số lượng
  • So sánh
  • Đánh giá sản phẩm
Thông tin tóm tắt sản phẩm

Thép cuộn Tròn, nhẵn có đường kính từ 6 mm - 8 mm -10mm

Thép cuộn


Tròn, nhẵn có đường kính từ 6 mm - 8 mm -10mm

Tính cơ lý của thép đảm bảo yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài, xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.

Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết
Tag Cloud
Đang cập nhật